Obecnie: zamknięte.

Neurochirurg

Neurochirurg leczy choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, posiada umiejętności z zakresu chirurgii urazowej i mikroskopowej, świetnie orientuje się w interpretacji badań obrazowych: radiologicznych, TK (tomografia komputerowa) i MRI (rezonans magnetyczny). Lekarz neurochirurg zajmuje się operacjami zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, usuwaniem guzów nowotworowych z mózgu, konsultuje pacjentów po wypadkach, którzy odnieśli obrażenia głowy.

Do neurochirurga zgłaszamy się jeśli u pacjenta występują:

 • krwiaki wewnątrzczaszkowe,
 • tętniaki tętnic mózgowych,
 • dyskopatie,
 • guzy mózgu,
 • ropnie mózgu,
 • guzy kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
 • złamania kości czaszki,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • wodogłowie,
 • samoistne krwawienia śródczaszkowe,
 • uszkodzenie nerwów obwodowych.