Obecnie: zamknięte.

 

Dzisiaj pracujemy od 07:30 do 13:30

Badania laboratoryjne

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Punkt pobrań

07:30-10:30
07:30-10:30
07:30-10:30
07:30-10:30
07:30-10:30
07:30-10:30

Punkt pobrań

Poniedziałek 07:30-10:30
Wtorek 07:30-10:30
Środa 07:30-10:30
Czwartek 07:30-10:30
Piątek 07:30-10:30
Sobota 07:30-10:30

Odbiór wyników badań odbywa się w recepcji w godzinach pracy placówki. Odbiór wyników przez osoby fizyczne jest możliwy osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta za okazaniem pisemnego upoważnienia i dokumentu tożsamości.

Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie badania wykonane w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej są własnością placówki i zostają dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.)

W celu weryfikacji Twojej tożsamości, prosimy o okazanie pracownikowi recepcji naszego  Centrum dokumentu ze zdjęciem.

Przygotuj się do badania w 5 krokach:

 • 24 h przed badaniami unikaj intensywnego wysiłku fizycznego,
 • 12 h przed badaniem powstrzymaj się od jedzenia ? pij tylko wodę,
 • 3 h przed badaniem powstrzymaj się od palenia papierosów,
 • 30 min przed badaniem zrelaksuj się,
 • badania wykonaj w godzinach przedpołudniowych.

Poinformuj pielęgniarkę o przyjmowanych lekach.

Badania laboratoryjne wykonuje dla nas Laboratorium Synevo

Poproś pielęgniarkę o bezpłatną kartę Synevo Online aby mieć dostęp do swoich wyników badań! Z kartą Synevo Online, niezależnie od miejscowości, w której wykonałeś badanie, uzyskasz dostęp do wyników swoich badań: Twoje wyniki badań.

Dane potrzebne do rejestracji karty:

 • imię i nazwisko
 • nazwisko panieńskie matki
 • pesel lub numer paszportu
 • miejsce urodzenia
 • numer telefonu komórkowego ?  numer potrzebny do rejestracji karty ? kod SMS
 • adres e-mail

*Karta jest przypisana do numeru pesel ?  numer telefonu może być ten sam dla całej rodziny.

Badania Profilaktyczne

Kto powinien wykonywać badania profilaktyczne?

Czy osoby w podeszłym wieku, czy przede wszystkim te obciążone rodzinnym ryzykiem zapadalności na konkretne choroby, czy te pracujące w trudnych warunkach, czy może wszyscy, niezależnie od wieku i kondycji?

Profilaktyka zdrowotna ma na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie, a badania laboratoryjne pozwolą nam wykryć chorobę jeszcze przed pojawieniem się jej objawów klinicznych.

Podstawowe badania kontrolne czyli badania krwi tzw. morfologia, OB, cukier powinny wykonywać osoby zarówno w młodym wieku jak i starsze. Jeżeli badania profilaktyczne u młodych osób wychodzą dobrze to później można takie badania wykonywać z częstotliwością raz na kilka lat. Natomiast u osób po czterdziestce dochodzi trochę więcej badań kontrolnych. U mężczyzn  po czterdziestce powinno być zrobione badanie PSA, aby sprawdzić czy ewentualnie nie ma przerostu gruczołu krokowego. U kobiet ważne jest badanie piersi oraz cytologia.  Kobiety, które będąc w ciąży miały za wysoki poziom cukru, powinny po rozwiązaniu zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego i zasygnalizować, że występował taki problem.  Po okresie karmienia należy kontrolować poziom cukru aby nie rozwinęła się typowa cukrzyca.

Niestety istnieje duża grupa pacjentów, która przychodzi do lekarza  kiedy proces chorobowy jest bardzo zaawansowany. Zwłaszcza mężczyźni nie przepadają za badaniami profilaktycznymi. Są oni często oporni i ciężko ?zaciągnąć? ich do lekarza na wykonanie kilku podstawowych badań. Z założenia pewne rzeczy powinny być wyłapywane w czasie badań profilaktycznych np. u lekarza medycyny pracy. Wówczas można by sceptycznych pacjentów zachęcić, aby jednak dokładniej się przebadali we wskazanym kierunku.

Pamiętajmy!

 • Nie wykonujemy wszystkich badań od razu. Z reguły na początku wykonujemy kilka badań podstawowych.
 • Badania można wykonać bez wcześniejszego umawiania się na wizytę, nie ma również potrzeby posiadania skierowania.
 • Systematyczne wykonywanie badań laboratoryjnych jest dobrym sposobem na kontrolowanie swojego stanu zdrowia i monitorowanie postępów leczenia.
 • Jeśli uda się wcześnie wykryć rozwijającą się chorobę, koszty poniesione z tytułu wykonanych badań zwrócą się wielokrotnie.

Rodzaje badań

Badanie krwi

W celu wykonania najbardziej popularnych badań laboratoryjnych, ale i tak zwanych specjalistycznych, konieczne jest pobranie krwi. Najczęściej pobierana jest krew żylna, z żyły zgięcia łokciowego. Materiał do badań pobierany jest w punkcie pobrań przez uprawniony personel. W warunkach standardowych krew powinna być pobierana na czczo, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. O fakcie zjedzenia posiłku lub przyjęcia leków należy poinformować pielęgniarkę pobierającą krew. Krew do badań laboratoryjnych powinna być pobierana w stanie spoczynku ? należy przyjść kilka minut przed planowaną godziną pobrania krwi. W celu otrzymania jak najbardziej wiarygodnych wyników krew na badanie powinna być pobierana w godzinach porannych, najlepiej pomiędzy godz. 7:00 a 10:00.

Badania stężenia cholesterolu i jego frakcji oraz triglicerydów (profil lipidowy), glukozy, a także morfologii krwi obwodowej wykonuj co najmniej raz w roku.

W przypadku kobiet stosujących doustną antykoncepcję badaj regularnie aktywność enzymów wątrobowych i układ krzepnięcia.

W przypadku mężczyzn po 40 roku życia raz w roku badaj stężenie PSA ? marker raka stercza.

Badanie kału

Kał do badania pobiera się z masy kałowej oddanej w wyniku aktu defekacji bez użycia środków przeczyszczających lub lewatywy. Przed pobraniem materiału należy zakupić w aptece pojemnik do badania kału. Pobierając łopatką materiał do badań należy pamiętać by pobrać kał z 2-3 różnych miejsc. Należy również zaznaczyć, że jednorazowe badanie w kierunku pasożytów może okazać się niewystarczające i należy je powtórzyć 2-3 krotnie. Nie należy oddawać kału do muszli klozetowej! W przypadku niemowląt i małych dzieci kał można pobrać z pieluszki, którą uprzednio wyjałowiono poprzez prasowanie gorącym żelazkiem (dotyczy to tylko pieluszek wielorazowych). Kiedy pobiera się kał celem stwierdzenia obecności pasożytów, należy pamiętać o tym, że pasożyty ? znajdujące się w kale pobieranym do analizy ? są bardzo wrażliwe na zmiany warunków środowiska, dlatego też badanie to musi być powtarzane, zwykle w odstępach 2-3 dniowych. Bardzo ważne jest to, aby próbki kału pobierać z różnych miejsc masy kałowej, a do laboratorium dostarczyć nieco więcej kału niż w przypadku innych badań (około 10 g). Jeśli celem badania jest stwierdzenie główki tasiemca, do laboratorium przesyła się cały oddany kał. Próbki kału na tzw. krew utajoną bada się z trzech kolejnych wypróżnień, z tym, że z każdego wypróżnienia pobiera się dwie próbki kału.

Badanie ogólne moczu

Mocz należy pobrać do specjalnie do tych celów przeznaczonego pojemnika jednorazowego użytku (pojemniki dostępne są w każdej aptece, w przypadku badania mikrobiologicznego, ?na posiew? ? kup pojemnik jałowy). Do badania najlepszy jest mocz pobrany rano, po przerwie nocnej. Po umyciu i osuszeniu zewnętrznych okolic moczowo-płciowych należy pobrać mocz ze ?środkowego strumienia? tzn. pierwszą porcję oddajemy do toalety, następnie do pojemniczka ok. 150-200 ml i resztę do toalety. Próbkę należy jak najszybciej dostarczyć do badania. Badanie nie powinno być wykonywane w okresie miesiączkowania oraz w pierwszych trzech dniach po zakończeniu miesiączki.

Badanie ogólne moczu wykonuj co najmniej raz w roku.

Posiew, wymaz ? badania mikrobiologiczne

Wymaz z gardła. W celu uzyskania materiału o wysokiej przydatności diagnostycznej należy pamiętać o powstrzymaniu się od picia i jedzenia przed pobraniem, a także od mycia zębów. Spożycie posiłku czy umycie zębów może w niektórych przypadkach spowodować wystąpienie fałszywie ujemnych wyników. W dniu pobrania próbki wykluczone jest stosowanie płukanek, tabletek do ssania i innych środków o działaniu miejscowym dezynfekującym.

Pobieranie wymazów z narządów płciowych na badania mikrobiologiczne u kobiet wymaga przerwania stosowania niektórych leków drogą dopochwową, irygacji pochwy oraz wstrzymania się od kontaktów seksualnych na 48 h przed pobraniem materiału.

W przypadku wymazów z cewki moczowej pacjent nie może oddawać moczu przynajmniej jedną godzinę przed pobraniem wymazu.

Przy pobieraniu innych rodzajów próbek (wymazów z ran, ucha, spojówek, wydzielin ropnych itp.) oraz w razie nasuwających się pytań lub wątpliwości dotyczących pobierania próbek biologicznych i przygotowania do badań laboratoryjnych prosimy o kontakt z pracownikami punktu pobrań.