Obecnie: zamknięte.

 

Dzisiaj pracujemy od 07:30 do 13:30

NFZ

Szanowni Państwo,

Z dniem  1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. 2014.1138).

W związku ze zmianami w ustawie,  pacjent:

 • jest obowiązany dostarczyć Świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących
 • w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej, może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego Świadczeniodawcy
 • w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez danego Świadczeniodawcę, Świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u Świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego Świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie
 • od dnia 1 stycznia 2015 roku ma obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa.

Zakres świadczeń objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • Świadczenia lekarza POZ ? internista, pediatra
 • Świadczenia położnej POZ
 • Specjalistyka ? świadczenia w zakresie:Alergologii
  • Alergologii dla dzieci
  • Dermatologii i wenerologii
  • Gruźlicy i chorób płuc
  • Chirurgii ogólnej
  • Chirurgii dziecięcej
  • Otolaryngologii
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne
 • Lecznictwo szpitalne ? hospitalizacja planowa:
  • Chirurgia ogólna
  • Ortopedia i traumatologia narządów ruchu
  • Otorynolaryngologia

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną  w powiecie wołomińskim realizują:

 • NZOZ Bennesa S.C.  ? Zielonka, Ul. Dziennikarska 4 ? tel. (22) 781 91 61
 • Szpital powiatowy w Wołominie – samodzielny zespół publicznych zakładów opieki zdrowotnej ? Wołomin, Ul. Sasina 15 ? tel. (22) 773-56-89
 • Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 R. w Radzyminie ? Radzymin, Ul. Konstytucji 3 maja 17 ? tel. (22) 760-72-29; (22) 760-72-30

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dla dzieci

Dla dorosłych

Usługi medyczne