Obecnie: zamknięte.

 

Dzisiaj pracujemy od 07:30 do 13:30

Centrum Multi-Medica Sp. z o.o.

ul. Józefa Poniatowskiego 97

05-220 Zielonka

Poradnia rodzinna i poradnie specialistyczne:

Poniedziałek - Czwartek 07:30 - 21:00

Piątek 07:30 - 20:00

Sobota 07:30 - 13:30

Rejestracja

+48 22 786 81 91

Biuro:

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 13:00

Tel./fax. +48 22 786 80 75

multimedica.recepcja@gmail.com

 

Opłatę za usługi można zrealizować poprzez płatność blikiem lub na nr konta: 91 1940 1076 3107 6629 0000 0000 w tytule wpisując: imię i nazwisko pacjenta oraz datę wizyty. Potwierdzenie wpłaty wyślij na adres multimedica.recepcja@gmail.com

Centrum Multi-Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce 05-220, ul. Poniatowskiego 97, NIP: 125-16-15-366, REGON: 145990007 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409963; kapitał zakładowy wynosi 1 500 000 zł wpłacony w całości. Nr konta: 91 1940 1076 3107 6629 0000 0000