Obecnie: zamknięte.

 

Dzisiaj pracujemy od 07:30 do 13:30

Medycyna pracy

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Robert Szamborski

10:00-11:00
17:00-19:00
9:30-10:10

Andrzej Jagiełło

9:00-12:30

Neurolog

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Jarosław Świstak

15:00-20:00

Marta Sadowska

09:00-13:30

Okulista

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Grzegorz Rousseau

13:00-16:00
13:00-16:00

Laryngolog

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Edyta Marcjańska-Wnukowska

16:00-19:00

Robert Szamborski

Poniedziałek 10:00-11:00
Środa 17:00-19:00
Czwartek 9:30-10:10

Andrzej Jagiełło

Czwartek 9:00-12:30

Neurolog

Jarosław Świstak

Czwartek 15:00-20:00

Marta Sadowska

Środa 09:00-13:30

Okulista

Grzegorz Rousseau

Wtorek 13:00-16:00
Środa 13:00-16:00

Laryngolog

Edyta Marcjańska-Wnukowska

Poniedziałek 16:00-19:00

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są na podstawie skierowania, które określa charakter pracy oraz ewentualne zagrożenia związane ze stanowiskiem pracownika. Skierowania wydaje pracodawca.

Od 1 kwietnia 2015 roku nowy pracodawca nie będzie musiał kierować każdego nowego pracownika na wstępne badania lekarskie. Zgodnie ze zmianami w Kodeksie Pracy, nie będą im podlegały osoby, które w ciągu 30 dni od zakończenia zatrudnienia w jednej firmie rozpoczną pracę w innym miejscu. Wystarczy, że przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę) stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy u byłego pracodawcy, a nowy potwierdzi, że warunki panujące w jego firmie są zbieżne z tymi z poprzedniego zakładu.

Wstępne badanie jest obowiązkowe dla osób, w tym pracowników młodocianych, przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Chodzi o prace stwarzające duże zagrożenie wystąpienia wypadków przy pracy lub chorób zawodowych.

Cennik
 • Badanie lekarskie z wydaniem orzeczenia od 170 zł
 • Badanie laryngologa do medycyny pracy od 140 zł
 • Badanie neurologa do medycyny pracy od 140 zł
 • Badanie okulisty do medycyny pracy od 140 zł
 • Badanie słuchu 30 zł
 • Zaświadczenie do prawa jazdy (wyrobienie,przedłużenie, wznowienie) 200 zł
 • Spirometria do medycyny pracy 50 zł
 • RTG klatki piersiowej do medycyny pracy 55 zł
 • inne badania zlecone przez lekarza medycyny pracy - wg obowiązującego cennika
Rejestracja

Badania medycyny pracy

Służba medycyny pracy dotyczy:

 1. pracowników
 2. osób pozostających w stosunku służbowym
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą
 4. kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia
 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 1. pracodawcach
 2. szkole lub szkole wyższej
 3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich
 4. podmiocie zatrudniającym (w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolność w zakładach karnych, aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności).

Nasza oferta obejmuje:

 • badania profilaktyczne ? wstępne, okresowe, kontrolne
 • badania kierowców zawodowych
 • badania dla osób zatrudnionych na etacie kierowcy lub osób  kierujących pojazdami służbowymi
 • badania dla operatorów maszyn i urządzeń
 • badania osób ubiegających się o prawo jazdy,
 • badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich,
 • badania dla osób pracujących na wysokości
 • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń
 • szczepienia ochronne pracowników
 • wizytację stanowisk pracy

Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy

Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy, pomagamy Państwu spełnić obowiązki nałożone na pracodawców przez aktualne przepisy. Dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne owocują wzrostem wydajności i spadkiem absencji chorobowej pracowników. Dodatkową zaletą oferty, którą do Państwa kierujemy jest jej niepowtarzalność i specyfikacja przeznaczona wyłącznie na potrzeby Państwa firmy i jej pracowników. W każdym przypadku nasi specjaliści Medycyny Pracy służą pomocą i dopasowują badania do Państwa wymogów na poszczególnych stanowiskach pracy. Nasza oferta ? kompleksowa pod każdym względem ? skierowana jest do Klienta indywidualnego oraz prywatnych przedsiębiorstw małego, średniego i wysokiego szczebla.

Dopuszczenie pracownika do pracy bez zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, traktowane jest przez prawo jako wykroczenie i obłożone karą finansową. Za brak aktualnej umowy o świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na pracodawcę może być nałożona kara grzywny (Kodeks Pracy, Ustawa o Służbie Medycyny Pracy z dnia 27 czerwca 1997 r.; Dz. U. 96 z dnia 13 sierpnia 1997 r. poz. 593).

Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy oraz finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.? (informacje z strony www Ministerstwa Zdrowia)

W Centrum Multi-Medica oraz w placówkach współpracujących z naszym Centrum, mogą Państwo wykonać pełen zakres badań w ramach medycyny pracy.

Badania psychotechniczne wykonują dla nas:

PRACOWNIA TEST ? ul. Tużycka 2 róg ul. Radzymińska 212, Warszawa

Zapisy: 22 618 06 73 lub 509 753 193

AUTOPSYCHOTECHNIKA? ul. Mickiewicza 57, Zielonka

Zapisy: 503 915 145

ANIMA Pracownia Psychologii ? Warszawa (zobacz lokalizacje)