Obecnie: zamknięte.

 

Dzisiaj pracujemy od 07:30 do 13:30

Voucher podarunkowy

Proponujemy Państwu zakup wartościowego Vouchera Podarunkowego do wykorzystania w ramach usług medycznych realizowanych w poradniach i pracowniach Centrum Multi-Medica sp. z o.o. Voucher Podarunkowy to doskonały pomysł na prezent okolicznościowy, a także jako forma podziękowania dla partnerów biznesowych czy pracowników.

Voucher Podarunkowy Centrum Multi-Medica sp. z o.o. ? REGULAMIN

 1. Wartość Vouchera to minimum 50 zł.
 2. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty zakupu.
 3. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
 4. Data ważności voucherów nie ulega przedłużeniu.
 5. Voucher można zakupić w Centrum Multi-Medica sp. z o.o. w Zielonce, ul. Poniatowskiego 97.
 6. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 7. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher kwotę równą jego wartości.
 8. Voucher może być realizowany wyłącznie w Centrum Multi-Medica Sp. z o.o.
 9. Voucher może być wykorzystany wielorazowo z możliwością podziału.
 10. W chwili podziału vouchera odliczana jest kwota wykorzystana.
 11. Centrum Multi-Medica Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 12. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 14. Centrum Multi-Medica Sp. z o.o. ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, gdy: upłynął termin ważności Vouchera lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
 15. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 16. Centrum zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 17. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.